Klagomålshantering

Vem framför jag mina klagomål till?

Vi uppmuntrar till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Om Du efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål, ta då kontakt med rektorn på förskolan. Detta kan Du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.

Rektor tar emot ditt klagomål. Mail till rektor: rektor@lillhagensforskola.se

Därefter kontaktar rektorn berörd personal för att få dess syn på sakfrågan. Ansvariga följer upp klagomålet inom 10 dagar. Om du inte känner dig lyssnad på och vill gå vidare med frågan kan du ta kontakt med Huvudmannen. Mail: info@lillhagensforskola.se

Måste jag skriva?

Det underlättar om Du skriver ner klagomålet. Om inte klagomålet är så komplicerat går det också bra att framföra det muntligt eller telefon. Telefonnummer till förskolan: 073 – 534 83 08

När får jag svar?

Inom tio arbetsdagar skall Du få ett svar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat och kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än tio arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen. Om du upplever att du behöver gå vidare med dina synpunkter så vänder du dig till Utbildningsförvaltningen. Det gör du enklast genom att mejla till: anmalan@edu.stockholm.se

Anonyma klagomål

Du kan som anonym lämna brev i vår postlåda som finns vid ingången. Men om du vill ha svar via e-post räcker det med din e-postadress.