Köregler

Vi följer Stockholm Stads köregler, via en central handläggare som erbjuder platserna.

Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande turordning:

  1. Barn med särskilda behov för sin utveckling enligt kap.8 paragraf 9 skollagen.
  2. Barn med syskon i samma hushåll som är placerad på förskolan.
  3. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, dvs äldre barn för plats före yngre barn.

Förskoleavgift

Har du funderingar eller frågor kring Stockholms stads förskoleavgifter kan du få mer information genom denna länk, forskola.stockholm/avgifter.