Föräldrarforum

För oss på Lillhagens förskola är ett gott samarbete mellan förskola och hemmet centralt för barnens välbefinnande. Det är förskolans och hemmets gemensamma ansvar att skapa de bästa förutsättningarna för barnens utveckling, välbefinnande, trygghet och lärande.  Forumet främjar kommunikation mellan vårdnadshavare och förskola och ger möjlighet för föräldrar att föra fram förslag och synpunkter på verksamheten, få information om kommande beslut och gemensamma aktiviteter, t. ex. sociala aktiviteter.

Förskolan firar traditioner samt andra aktiviteter som Gårdsfixardagar, Sommaravslutningar, Utställningar och Kulturfester där vårdnadshavare är välkomna att vara delaktiga.

Kommunikation med vårdnadshavare byggs upp dagligen vid hämtning och lämning. Dessutom för att förstärka kommunikationen med hemmet synliggör vi vårt dagliga arbete och läroplans måluppfyllelser i våra ‘dokumentationväggar’ på förskola och på Tyra Appen. Varje avdelning informerar om den dagliga verksamheten i form av inlägg och individuella lärloggar där alla vårdnadshavare kan kommentera. Vi välkomnar vårdnadshavarens kommentar och synpunkter för de uppmuntrar oss att blir bättre och ger oss nya idéer till lockande aktiviteter för barnen. Mer information om Tyra appen finns under fiken ‘Föräldrarsamverkan/Tyra App’.

I enlighet med Skollagen har vi tydliga rutiner för hur vi hanterar och utreder synpunkter och klagomål i vår verksamhet. För mer information läs vår policy kring klagomålshantering som finns under fliken ”Föräldrarsamverkan/synpunkter´.