Medforskande pedagoger

Tillit skapar trygghet men även ro och glädje. Vår medforskande inriktning hjälper oss att skapa undervisningssituationer på ett lekfullt, kreativt och omsorgsfullt sätt. Leken är viktig då barnet genom lek får prova sina tidiga erfarenheter och träna sin sociala, emotionella, kognitiva och kommunikativa förmåga. Vi pedagoger tar leken på allvar, vi är med och leker! Vi blir lekledare, medlekare eller tillför lekrekvisita. Vi observerar noggrant och är perpektiva på barns uttryck och känslor. Vi uppmuntrar experimentering och bygger barnets självförtroende. Vi har en hjärnsmart pedagogik där pedagogerna är kunniga om hjärnans spelregler och kan stimulera barnens lärande, hjälpa dem till inre lugn, och utveckla empati och självkontroll.

Vi reflekterar individuellt och kollektivt om barnens frågor och idéer. Kvalitén i vårt arbete utvärderas regelbundet både individuellt och i grupp under reflektionstid,  pedagogiska möter (APT) och  kvalitetsdagar. Vi tar tillfällen i akt för observation av nämnvärda aspekter som sker i barngruppen med särskilt fokus på likabehandling, lärmiljö och interaktion mellan barnen. Vi använder oss bland annat av metoder såsom Levla och Date värderingsverktyg. https://www.spsm.se/date-larmaterial/

Vår kompetens utvecklas ständigt via kurser och vidareutbildningar. På så sätt får pedagogerna och teamet möjlighet att fördjupa sig inom olika områden och därmed också inspirera och leda hela vår förskola framåt.