Ute & Innemiljö

Förskolans miljöer och material är åldersanpassat så varje barn får möjligheten att våga prova, skapa och bygga på sitt självförtroende. Vi har rum med blandat material för att ge kraft åt barnens fantasi samt olika fokusrum med specifikt material för utforskning såsom vattenlabb, sinnesrum, ateljé, ljus/mörker studio, IKT-labb och ett spännande förvandlingsrum som ändras beroende på projekt eller upplevelse. Vi ser varje barns lärlust och skapar mötesplatser där barnens kreativitet möts och tillsammans kan prova olika teorier.

Vi är ute på gården varje dag där barnen kan utforska vatten, bygga, springa, klättra, måla, läsa m.m. Det finns en stor sandlåda, klätterställning, rutschkana, cyklar, små bilar m.m. Utanför staketet har vi även en vacker skog som vi spenderar många upptäcktsfärder i. Vi märker att i naturliga miljöer blir barnen medskapande och vill påverka platsens utseende t.ex. Vi byggde tillsammans stora träkonstruktioner som föreställer djur som sen blev en del av våran lekgård.

Barnens önskemål tas till vara så vi planterar blommor, jordgubbar och odlar grönsaker som barnen tar hand om och observerar hur de växer. Barnens nyfikenhet och frågor startar diskussioner där medforskande pedagoger och  barn kan samtala om biologisk mångfald, olika väderfenomen och hållbarhet (läs mer under fiken ‘hållbarhet & miljö’).