Tyra Förskoleappen

Vårdnadshavarna kan via Tyra följa sitt barns vardag på förskolan och har möjlighet att vara delaktiga genom att komma med förslag och kommentera förskolans arbete. Tyra är ett dokumentationsverktyg där pedagogerna dokumenterar målarbetet samt barns utveckling och lärande. Dokumentationen presenteras dels i grupploggar där undervisning för gruppen visas och dels i individuella lärloggar.

Våra inlägg både på gruppen och i barnens individuella lärloggar bidrar till att framhäva lärandeprocesser från avdelningarna. Aktiviteterna synliggörs dessutom på respektive avdelning via så kallade ”dokumentationsväggar”.

Läs mer om Tyra på https://tyra.io/sv/