Kö & Intresseanmälan

Så ställer du dig i kö till oss

Gå in på “Min barnomsorg” på Stockholm Stads hemsida. Där anger du oss som val, vi finns under Enskede-Årsta-Vantör, postadress Bandhagen. Du kan även ringa direkt till kontaktcenter på 08-50800508.

Förskolans Köregler

Vi följer Stockholm stads köregler, via en central handläggare som erbjuder platserna.

Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande turordning:

  1. Barn med särskilda behov för sin utveckling enligt kap.8 paragraf 9 skollagen.
  2. Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden.
  3. Barn med syskon i samma hushåll som är placerad på förskolan.
  4. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, dvs äldre barn för plats före yngre barn.

Öppettider

Vi följer Stockholm stads regler för öppethållande inom ramtiden 06.30-18.30

Idag har vi öppettider mellan 06.30-17.45

Önskar ni ha tidigare eller senare verksamhetstider, kontakta rektor Camilla Doeser. Vi ber om två veckors framförhållning så vi kan ändra personalens schema i tid enligt arbetsmiljölagen.

Frukost

Vi serverar frukost till barn som anländer innan 07.30 om så önskas. På grund av allergier vill vi inte att barnen har med egen frukost. 

Allergier

Vi är en helt nötfri förskola och då många har olika allergier såsom pollen, pälsdjur, födoämnen ber vi alla vara försiktiga och ta hänsyn till varandra.